25 TEMMUZ 2018
Yazı Boyutu - 14 +

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 7.Maddesine İstinaden Resen Silinen Firmalar

Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 12/06/2014 tarihli ve 8589 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan şirket ve kooperatiflerin 06/08/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 7.Maddes...

Şirketler

Kooperatifler

Konum
Telefon
WhatsApp