25 EKİM 2023
Yazı Boyutu - 14 +

MERSİS Yeni Web Adresi: mersis.ticaret.gov.tr

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) web sitesi adresi değişmiştir. Daha önce mersis.gtb.gov.tr olan MERSİS için girişler artık mersis.ticaret.gov.tr üzerinden yapılabilecektir.

MERSİS Nedir?

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) iki temel fonksiyonu sağlamak amacıyla tasarlanmış merkezi bir bilgi sistemidir. Bu fonksiyonlardan ilki, şirket ile ticari işletmelerin kayıt, değişiklik ve terkin işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolanarak elektronik ortamda sunulmasıdır. İkinci temel fonksiyonu ise tüm tüzel kişilikler ve diğer ekonomik birimlerin (tacir, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları) tekil numara ile bir sistemde birleştirilerek kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilgilerin tek noktadan sağlanmasıdır.

Konum
Telefon
WhatsApp