25 TEMMUZ 2018
Yazı Boyutu - 14 +

ÜYELERİMİZE ÇAĞRI

6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Değişikliği

ÜYELERİMİZE ÇAĞRI...

Of Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu,  gecikmiş aidat borcu bulunan  Oda üyelerine, 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un  sağladığı ödeme kolaylığından yararlanmaları çağrısında bulundu.

 

Konuya ilişkin oda yönetim kurulu tarafından yapılan yazılı  bir açıklamada;

Borçlu üyelerimizin, kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen yasanın sunduğu fırsattan yararlanmak için Kasım ayının sonuna kadar Oda’ya başvuruda bulunarak borçlarını yapılandırmaları gerekmektedir.

Yasa hükümlerine göre, borcun aslına uygulanan gecikme zamları silinecek ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranına göre yeniden hesaplanacak.

Borcunu taksitle ödemek isteyen üyelerin, öncelikle Kasım ayı sonuna kadar yazılı olarak odaya başvurmaları ve ilk taksitlerini Aralık ayı içinde ödemeleri, kalan kısmını ise üçer aylık dönemler halinde ve 8 eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

Üyelerimiz ilk taksit süresi içinde borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 10 oranında indirimden faydalanabileceklerdir. Ödenmesi gereken borç tutarının belirtilen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile gecikme zammının ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

11.09.2014 tarihinden önce olan borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın alacak kayıtlarından silinecektir.

İşi bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte feri borçlarının tamamı üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın alacak kayıtlarından silinecektir.

İşi bırakma ve Res’en terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde odaya kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları da yapılandırma kapsamına girmektedir.

Aidat Yapılandırması İle ilgili Dilekçe Örneği

Konum
Telefon
WhatsApp