08 ARALIK 2023
Yazı Boyutu - 14 +

Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları ve Avukat Bulundurma Zorunluluğu Hk.

Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

24.11.2023 Tarihli  ve 7887 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına göre,

Anonim Şirketler için 50 Bin TL olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 250 Bin TL'ye, kayıtlı sermaye sistemini kabul emiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100 Bin TL olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500 Bin TL'ye yükseltildi.

Limited Şirketler için ise 10 Bin TL olarak öngörülen en az esas sermaye  tutarı 50 Bin TL'ye yükseltildi.


TOBB'dan Odamıza iletilen yazıda;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 ve 580 inci maddeleri gereğince 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (26.11.2023 ve 32381 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ilan ile yürürlük tarihi düzeltilmiştir) 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

- Anonim şirketlerin en az sermaye tutarları 50 Bin TL'den 250 Bin TL'ye,

- Limited şirketlerin en az sermaye tutarları 10 Bin TL'den 50 Bin TL'ye,

yükseltilmiştir.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerin ise başlangıç sermayesi 500 Bin TL'den az olamayacaktır.

01.01.2024 tarihinden önce kurulmuş olan anonim ve limited şirketlere yönelik olarak sermaye artırım zorunluluğu veya bu hususa ilişkin takvim bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığınca yayınlanacak olan uygulama genelgesinin hazırlık çalışmaları Birliğimizin de iştirakiyle sürmektedir.

Yapılan bu değişiklik ile birlikte Avukatlık Kanunu'nun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlen anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu sermayesi 1.250.000 TL ve üzerindeki şirketleri kapsayacak şekilde değişmiştir.


Haber Galerisi

Konum
Telefon
WhatsApp