05 OCAK 2024
Yazı Boyutu - 14 +

Stoklardaki İnşaat Demiri İçin Süre 30 Nisan 2024'e Uzatıldı

Üretici ve ithalatçılar hariç, stoklardaki "güvenlikli etiket veya işareti" olmayan inşaat demirinin satışı konusunda süre 30 Nisan'a uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı "İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Geçen yılın mart ayında yürürlüğe giren tebliğde, üretici ve ithalatçılar hariç olmak üzere, stoklarında güvenlikli etiket ve/veya işareti olmayan inşaat demiri bulunduranların, söz konusu stokları 31 Ocak'tan sonra satışa konu edemeyecekleri belirtilmişti.

Değişiklikle bu tarih 30 Nisan 2024'e uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

MADDE 1- 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/1/2024” ibaresi “30/4/2024” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Konum
Telefon
WhatsApp