05 OCAK 2024
Yazı Boyutu - 14 +

Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BALIKÇI GEMİLERİNİ İZLEME SİSTEMİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/26)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/47)

MADDE 1- 21/8/2021 tarihli ve 31575 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2021/26)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) BAGİS ile ilgili GSM, uydu ve diğer iletişim araçlarına ait abonelik ve iletişim/haberleşme ücretlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) BAGİS cihazı arızalarına müdahale, cihaz sökme ve takma işlemleri Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş firmalarca yapılır. Bu firmalar Genel Müdürlükçe ilan edilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Balıkçı gemisi yetkilisi, BAGİS yazılımı aracılığıyla kendi gemisine ait BAGİS cihazının çalışıp çalışmadığını düzenli kontrol etmek zorundadır. Cihazın arızalı olması durumunda arıza kaydı oluşturur. BAGİS cihazı arızalanan balıkçı gemisi, arıza kaydı oluşturulduktan sonra BAGİS cihazının arızası giderilene kadar avcılık faaliyetinde bulunamaz.”

MADDE 4- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Konum
Telefon
WhatsApp