09 OCAK 2024
Yazı Boyutu - 14 +

KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı

Değerli Üyemiz,

KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı ile, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Çağrı1: 2023-01 Sanayi KOBİ'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı Fabrika çatısına veya hemen bitişiğine güneş enerji paneli kurmak isteyenler.

Kimler başvuramaz: Mikro işletmeler,

Çağrıda belirtilmeyen sektörler

Findeks notu çok yüksek riskli olanlar

Yıllık enerji tüketimi 20 TEP'ten düşük olanlar

Proje başvuru tarihleri 08.12.2023-30.11.2024 olarak belirtilen destek programının, destek üst limiti 14.000.000 TL (geri ödemeli, faizsiz kredi) olup, destek oranı %60'tır.

Detaylı Bilgi İçin tıklayınız.

Çağrı2: 2023-02 Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı Enerji verimliliğini arttırmak için makine ve teçhizat yenilemek isteyenler

Kimler başvuramaz: Mikro işletmeler,

08/12/2021'den sonra kurulan işletmeler

Çağrıda belirtilmeyen sektörler

Findeks notu çok yüksek riskli olanlar

Proje başvuru tarihleri 08.12.2023-30.11.2024 olarak belirtilen destek programının, destek üst limiti 4.000.000 TL (geri ödemeli, faizsiz kredi) olup, destek oranı %70'tir.

Detaylı Bilgi İçin tıklayınız.

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler proje teklif çağrılarına başvurabilecektir:

1. İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)

2. Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)

   45 - Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 2

   46 - Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),

   47 - Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),

3. Bilgi ve iletişim (Kısım J)

   60 - Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,

   61- Telekomünikasyon

   62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,

   63- Bilgi hizmet faaliyetleri

4. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)

   70 - İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,

   71 - Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,

   72 - Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

   73 - Reklamcılık ve piyasa araştırması,

   74 - Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,

5. Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)

   95 -Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı,

   96 - Diğer hizmet faaliyetleri.

Detaylı Bilgi İçin: Kosgeb Rize İl Müdürlüğü https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/9022/yesil-sanayi-destek-programi

Bilgilerinize, Rica ederiz.

Konum
Telefon
WhatsApp