15 ŞUBAT 2024
Yazı Boyutu - 14 +

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51) 29/12/2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe bağlı olarak hazırlanan 2023-2024 Başvuru Dönemi Tarıma Dayalı Yatırımlar Uygulama Esaslarında ve Uygulama Rehberi Eklerinde değişiklik yapılmış olup son başvuru tarihi 29/03/2024'e kadar uzatılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Konum
Telefon
WhatsApp