11 MART 2024
Yazı Boyutu - 14 +

Yıllık İşletme Cetveli İçin Son Tarih: 30 Nisan 2024

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. maddesi gereğince, sanayi işletmeleri, her takvim yılı başından itibaren 4 ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren "Yıllık İşletme Cetvelini" bildirim ile yükümlüdür. Bu kapsamda; Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde sicil kaydı bulunan işletmelerin, 2023 yılı üretim faaliyetleriyle ilgili "Yıllık İşletme Cetveli" bilgilerini 30 Nisan 2024 tarihine (bu tarih dahil) kadar eksiksiz ve doğru bir şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının www.sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden sisteme girmeleri gerekmektedir.

Bilgilerin sisteme girilmesinde sorun yaşanmaması için son tarihin beklenmemesi, sisteme girilen bilgilerin kayıt edilmeden önce kontrol edilmesi ile bilgiler kayıt edildikten sonra "İl Müdürlüğüne Gönder" butonuna tıklanarak işlemin tamamlanması ve sistem aracılığıyla kayıtlı e-posta adresinize "Onaylandı" bilgi mesajının ulaştığının kontrol edilerek işlemin tamamlandığının bilinmesi gerekmektedir.

Yine anılan Kanun ile; sanayi işletmeleri tarafından verilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri (unvan-adres-ürün değişikliği veya ürün ilavesi ile kapanma ve faaliyete geçme hallerini değişiklikten itibaren 1 ay içerisinde) ve Yıllık İşletme Cetvelini süresi içerisinde bildirmeyenlere 8.322,00 (sekizbinüçyüzyirmiiki) TL, Sanayi Sicil Belgelerini yetkili memurlara ibraz etmeyenlere 4.161,00 (dörtbinyüzaltmışbir) TL, istenen bilgiyi gerçeğe aykırı olarak bildirenlere 16.687,00 (onaltıbinaltıyüzseksenyedi) TL idari para cezası uygulanacağı (2024 yılı rakamları), ayrıca, vize ettirilmeyen Sanayi Sicil Belgesinin geçersiz sayılacağı dolayısıyla sanayi abonesi tarifesinden çıkarılacağı hüküm altına alınmıştır.

Konum
Telefon
WhatsApp