15 MART 2024
Yazı Boyutu - 14 +

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

Bu karar ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedeli net 230 TL olmasına karar verilmiştir. 

Resmi Gazete'de yayınlanan kararın tamamı ektedir. 

İndirilebilir Dökümanlar

Konum
Telefon
WhatsApp