15 MART 2024
Yazı Boyutu - 14 +

Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında Duyuru!

Bu kanun ile, İcra ve İflas Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Müddet, hafta olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde biter.”

Kanunun tamamı için Resmi Gazete ektedir. 

İndirilebilir Dökümanlar

Konum
Telefon
WhatsApp