19 MART 2024
Yazı Boyutu - 14 +

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD III Dönemi 2024 Yılı Çağrı Takvimi

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2024 yılı içinde aşağıda belirtilen çağrı takvimine uygun olarak proje başvuruları kabul edecektir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Çıkılacak çağrı ilanları kapsamında, IPARD III Programı’nın uygulanacağı 81 ilimizden proje başvurusu yapılabilecektir.

*

DESTEKLENECEK TEDBİRLER

2024 yılı içinde çıkılacak çağrılar kapsamında;

- M1 - Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

- M3 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

- M7 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

tedbirlerinden inşaat, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.


Alınan başvuruların toplam destek tutarının Çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programı’nda ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.

Bu duyuru çağrı takvimi hakkında bilgilendirme amaçlı olup, her bir tedbir için yayımlanacak Çağrı İlanları esas olacaktır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu duyurudaki tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar. 

Haber Galerisi

Konum
Telefon
WhatsApp