29 MAYIS 2024
Yazı Boyutu - 14 +

Arıcılık Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayınlandı

 Bu Yönetmeliğin amacı, arıcılıkta yetiştiricilik, araştırma, gen kaynaklarının tespiti, muhafazası, ıslahı, suni tohumlama, yeni hatların oluşturulması, ana arı yetiştiriciliği temel esaslarının belirlenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla, arıcılık işletmeleri, bal arısı kolonileri ile arı ürünlerinin kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İndirilebilir Dökümanlar

Konum
Telefon
WhatsApp