25 TEMMUZ 2018
Yazı Boyutu - 14 +

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Noterler yıl sonunda defter tasdikleri için yıl içinde alınmış ve üzerindeki bilgilerde değişiklik olmamış sicil tasdiknamelerini kabul edeceklerdir.

Konum
Telefon
WhatsApp