31 OCAK 2024
Yazı Boyutu - 14 +

Odamız 2024 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Mete Başkanlığında Gerçekleştirildi

Odamız 2024 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Arif Mete Başkanlığında Gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Ahmet Arif Mete’nin Açılış konuşmasının ardından 21. Dönem 16. Meclis Toplantısı karar tutanaklarının okunması ve kabulü gündem maddesine geçildi. Meclis Başkanı Mete Gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Odamız Meclis üyesi Asım Çillioğlu, 21. Dönem 16. Meclis Toplantısı karar tutanaklarının okunması ve kabulü gündem maddesinde söz aldı. 5174 sayılı kanun ve tüzüğe uygun olarak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan bir konuşma gerçekleştirdi. Çillioğlu kürsüde yapmış olduğu konuşmanın tutanaklara tam olarak geçirilmediğini ifade etti.

Daha sonra gündem maddesi Meclis Üyelerinin oylarına sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Aralık ayı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve kabulü gündem maddesine geçildi. Meclis Başkanı Mete, gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi Meclis Üyelerinin oylarına sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Aralık ayı gelir gider raporlarının, mizanın, bütçe izleme raporunun, hesapları inceleme komisyonu raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü gündem maddesine geçildi. Meclis Üyelerine bilgi verilmesinin ardından Meclis Başkanı Mete, gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi Meclis Üyelerinin oylarına sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Aralık ayı Yönetim Kurulu Faaliyet ve Hesaplarının İbra Edilmesi gündem maddesine geçildi. Gündem maddesi Meclis Üyelerinin oylarına sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

2023 Yılı Kesin Hesapların, Hesapları İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ve Kabulü gündem maddesine geçildi. Meclis Üyelerine bilgi verilmesinin ardından Meclis Başkanı Mete, gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi Meclis Üyelerinin oylarına sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

2023 Yılı Kesin Hesapların İbra Edilmesi gündem maddesi Meclis Üyelerinin oylarına sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Borcundan Dolayı Askıya Çıkacak Üyeler ve Adresinden Dolayı Askıya Çıkacak Üyeler hakkında Meclis Üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Durumu Askıda Olup Süresini Doldurmuş Üyelerin Silinmesinin Görüşülmesi gündem maddesine geçildi. Meclis Üyelerine bilgi verilmesinin ardından Meclis Başkanı Mete, gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi Meclis Üyelerinin oylarına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

 Enflasyon Muhasebesinin Şartlarının Anlatılması konulu Gündem Maddesinde Mali Müşavir ve Eğitmen Esra Kuleli Meclis üyelerine hitaben bir sunum gerçekleştirdi. Kuleli sunumunun ardından meclis üyelerinin konu ile ilgili sorularını cevaplandırdı. Rize İl Defterdarı Mehmet Doğan Meclis Üyelerine hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Doğan, konuşmasının ardından meclis üyelerinin sorularını cevaplandırdı.  Soru cevap bölümünün ardından Ocak Ayı Meclis Toplantısı sona erdi.

Haber Galerisi

Konum
Telefon
WhatsApp