28 MART 2024
Yazı Boyutu - 14 +

Odamız 2024 Yılı Mart Ayı Personel Toplantısı Gerçekleştirildi

Odamız 2024 Yılı Mart Ayı Personel Toplantısı Genel Sekreter Gafur Karali başkanlığında personelin katılımları ile gerçekleştirildi. Toplantıda Genel Sekreter Gafur Karali’nin Açılış Konuşması’nın ardından Bir Önceki Toplantı Kararlarının Gözden Geçirilmesi, Misyon, Vizyon, Kalite Politikasının Revize İhtiyacının Görüşülmesi, 2021-2024 RTSO Stratejik Planının Gerçekleşme Durumunun, Revize İhtiyacının Görüşülmesi, RTSO’nun 2024 Yılı Eğitim Planı, Proses Hedefleri Planı, Kalite Hedefleri Planının Gerçekleşmelerinin Görüşülmesi, RTSO’nun 2024 Yılı İş Planının Gerçekleşme Durumunun Görüşülmesi, RTSO 2024 Yılı İş Planının Görüşülmesi, 2024 Yılı Planlarının Görüşülmesi (Eğitim Planı, Proses Hedefleri Planı, Kalite Hedefleri Planı), Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sistemlerinin İşleyişi Hakkında Personel ile İstişare Edilmesi, Üyelere Verilen Hizmetlerin Değerlendirilmesi, Personelin Katılım Sağladığı Etkinlikler Hakkında Bilgi Vermesi, İşe Yeni Başlayan Personel Hakkında Bilgi Verilmesi, Üye Memnuniyet Anketi Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Personel Memnuniyet Anketi Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Personel Performans Değerlendirmesi Sonuçlarının Görüşülmesi, Personelin Görev ve Sorumluluklarının Görüşülmesi, Üye İletişim Bilgilerinin Güncellenme Çalışmalarının Görüşülmesi, Üyelerden Alınan Öneri, İstek, Şikayetlerin Değerlendirilmesi, Personelin Görüş, Öneri, İstek, Şikayetlerinin Değerlendirilmesi ve Kapanış gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Konum
Telefon
WhatsApp