Ahmet Arif  METE

Ahmet Arif METE

Meclis Başkanı

Özgeçmiş


Görevleri

- RTSO Meclisi’ni sevk ve idare etmek, Meclis toplantılarını yönetmek,

- RTSO Meclisi’nin toplantı gündemini hazırlamak, toplantı günlerini ve saatlerini tespit etmek,

- RTSO Meclisi’ni toplantıya davet etmek,

- Meclis toplantısı tutanaklarının sıhhatli olarak düzenlenmesini sağlamak,

- Meclisçe alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek,

- Oylamaya iştirak etmemek ve huzur hakkı almamak şartı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak,

- Olmadığı zamanlarda vekalet edecek başkan vekilini görevlendirmek,

- Olmadığı zamlarda yerine bakacak Meclis Başkan Vekilini görevlendirmek,

- RTSO Meclisi’nde görüşülecek konuları önceden İhtisas Komisyonları’na havale etmek ve gerektiğinde konu hakkında Yönetim kurulu’na bilgi vermek,

- Mecliste görüşülecek Oda bütçesini önceden Hesapları inceleme komisyonuna havale etmek,

- Oda Muamelat Yönetmeliğinin 25.maddesi gereği toplantılara katılmayıp görevi sona erenlere ve yedek üyenin çağrılmasında Meclis Başkanınca yazılacak bir yazı ile personel vasıtasıyla bildirim yapmak,

- Uygulama Esasları RTSO İç Yönergesinde tanımlanmıştır.

Konum
Telefon
WhatsApp